TIBBİ ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA
Diyarbakır ve çevre illerde oluşan Tıbbi Atıklar, çevre insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanıp sterilizasyon tesisimize getirilmektedir. Bu toplama ve taşıma işi lisanslı araçlarımızla ve eğitimli personellerimizle gerçekleştirilmektedir.
TIBBİ ATIK STERİLİZASYON
Sterilizasyon tesisimize getirilen Tıbbi Atıklar önce geçici depoya alınır. Sterilizasyon işlemi gerçekleşene kadar atıklar burada +4 derecede muhafaza edilir. Sterilizasyon, otoklav cihazında 1000 kilogramlık prosesler halinde geçici depo tamamen boşalana kadar devam eder. Otoklav cihazından çıkartılan steril olmuş atıklar, son işlem olarak parçalama ünitesinde parçalanır ve evsel atık statüsünde entegre katı atık sahasına gönderilir.